Asfaltnieuws


Februari 2014 – 200 meter asfaltbaan

Nog altijd wordt er op de achtergrond druk doorgewerkt voor de realisatie van een asfaltbaan. Echter is inmiddels de wens ontstaan om hier geen 400 meter, maar een 200 meter asfbaltbaan van te maken. Dit heeft een aantal voordelen t.o.v. een 400 meter baan. Hier over later meer.

Juli 2011 – 400 meter asfaltbaan

Vorig jaar hebben wij ons mogen voorstellen aan onze wethoudster Lydia Groot en onder andere onze droom uitgesproken: een 400 meter asfaltbaan.

De huidige 800 meter baan is perfect, maar er zijn nadelen. Voor het trainen is er onvoldoende overzicht en de veiligheid is onvoldoende zodra het tempo echt omhoog gaat. Wij zijn dit en vorig seizoen te gast geweest in Purmerend en Medemblik en zien nog meer voordelen van een 400 meter baan.

Inmiddels hebben wij op de achtergrond de ijsclub en fietsvereniging benaderd, die beiden aangeven geen prioriteit te geven aan zo’n baan, maar ook geen bezwaar hebben tegen een asfaltbaan. Ook hebben wij enkele potentiële grotere sponsoren benaderd. Het belangrijkste in het geheel is hoe de gemeente hierin staat. Na contact met de gemeente hebben wij op een A4-tje een plan uiteengezet zodat dit gepresenteerd kan worden. Helaas hebben wij op 18 juli 2011 te horen gekregen dat de gemeente geen financiële bijdrage kan leveren aan een asfaltbaan in de ijsbaan.

Asfalt in ijsbaan Bovenkarspel

Uiteraard laten wij ons niet uit het veld slaan, maar het blijft moeilijk om aan voldoende financiële middelen te komen. Momenteel beraden wij ons op alternatieve manieren van financiering en zullen jullie op de hoogte houden. Voor diegene die ideeën hebben: ze zijn altijd welkom!

Hieronder het eerste, afgewezen concept waarmee wij naar de gemeente zijn gegaan.

18 juli 2011 – Asfalt in ijsbaan Nassaupark – Afgewezen plan

Doel:
Realisatie van een 400 meter asfaltbaan in de huidige ijsbaan aan de Noordzijde t.b.v. inline-skaten, schaatsen en jeugdtraining fietsers. Tevens uitbreiding huidige clubgebouw, zodat zeecontainers weg kunnen.

Bijkomstige voordelen:
Met wat extra aanpassingen kan het huidige kermisterrein verplaatst worden binnen de hekken van de ijsbaan, waardoor parkeergelegenheid vrij komt en overlast verder van het woongebied verplaatst wordt en veiligere situatie ontstaat. Tevens kan huttendorp rondom de 400 m. baan gemaakt worden. Ook valt te denken aan toekomstige braderieën en kofferbakmarkten.

Hoofdgebruikers:
IJs- en skeelerclub Grootebroek (skeelerclub), sv-IJsvermaak en wv-Westfrisia

Eventuele nevengebruiker(s):
Solid Aqua maakt momenteel gebruik van Medemblik, maar komen voornamelijk uit omgeving Hoogkarspel, Andijk, Enkuizen, Stede Broec, Venhuizen vandaan.

Kosten:
De werkzaamheden worden totaal geraamd op € 200.000 excl. BTW. De uitbreiding van het clubgebouw zal voornamelijk uit zelfwerkzaamheid uit de verenigingen bestaan. Uitgangspunt is een skate/schaats/fietsbaan met uitbreiding clubgebouw. Er is geen rekening gehouden met kosten voor grondonderzoek, teken- en rekenwerk en eventuele leges.

Financiering:
Er zijn een aantal grote potentiële sponsoren benaderd, waaronder Rabobank West-Friesland, Univé, BAM wegen en KPN; allen staan in beginsel positief tegenover dit project en hebben speciale fondsen hiervoor, uiteraard zijn wij niet de enigen die hiervan gebruik willen maken. Doelstelling is om vanuit private middelen € 25.000 – € 30.000 in te brengen. De prognose is dat als de grotere sponsoren gezamenlijk in de buurt van € 20.000 komen, dat kleinere bord sponsoren, bedrijven uit directe omgeving, mee zullen gaan. Er zal onderzocht moeten worden of er subsidie mogelijkheden vanuit de gemeente en provincie zijn. Te denken valt onder andere aan multifunctioneel gebruik en breedtesport. Topsport is een doelstelling die momenteel niet geambieerd wordt, maar uit directe omgeving komen wel topsporters vandaan, die onder andere bij eerder genoemde Solid Aqua trainen.

Tijdspanne:
Doelstelling is om binnen 2 jaar het project te realiseren. De huidige status is dat gemeente, sv-IJsvermaak, wv-Westfrisia gepeild zijn en bekend met de plannen. Tevens zijn genoemde sponsoren benaderd. BAM wegen maakt momenteel een raming en voor de uitbreiding van de kantine is reeds een plan ingediend en bekend bij de gemeente. Eerstvolgende stap is momenteel de drie clubs bij elkaar krijgen en vervolgens gehoord te worden door de raad en het plan te presenteren. Bij voldoende draagkracht zal medio september 2011 een definitief financieel plan ingediend worden bij gemeente en sponsoren. Volgende stappen zijn ontwikkeling, vergunning, bouwen en zullen nader gedefinieerd worden.