Contact


Contact

Skeelergroep Stede Broec
René Schraa, voorzitter
p/a Korenmolenlaan 28
1611 XE  Bovenkarspel
Tel: 06-36058616

Sportcomplex Nassaupark, Bovenkarspel

mail: administratie@skeelergroepstedebroec.nl

Indien u info wilt hebben over het wel of niet doorgaan van een lesavond kunt u zich opgeven voor de WhatsApp-groep van de vereniging. Hier wordt u in geval van afgelasting uiterlijk 1 uur van te voren geïnformeerd.

Bestuur en missie

Onze missie is om het skeeleren zo toegankelijk mogelijk te maken voor jong en oud, met inachtneming van de veiligheid. Onze contributie proberen wij zo laag mogelijk te houden en is voor dit seizoen vastgesteld op € 36,50 per persoon. Wij proberen door middel van sponsor acties ons budget te vergroten.

Zonder een bestuur draait een vereniging niet.  Het bestuur, met daaronder commissies, voeren taken uit die nodig zijn om de vereniging in stand te houden en haar leden zoveel mogelijk activiteiten aan te bieden rondom de skeelersport. Aan het begin van ieder seizoen wordt een ledenvergadering gehouden. Alle leden zijn welkom en alleen de volwassen leden hebben stemrecht. Het stemrecht van juniorleden ligt bij hun ouders/wettelijke vertegenwoordiger. Wij hebben dit bij de notaris in een akte laten vastleggen in overleg met de KNSB. Onze statuten zijn op aanvraag beschikbaar.

Vanaf het seizoen 2011 is het verplicht een eigen helm mee te nemen en te dragen tijdens de lessen. Ook raden wij het aan om andere beschermingsmiddelen zoals elleboog-, pols- en kniebeschermers te dragen.

Ook gaan we dit seizoen wederom certificaat rijden.

Wij blijven in het park en geven in groepjes spelenderwijs les. Het gaat ons er om dat je plezier hebt in het skeeleren en dat je enige basistechnieken spelenderwijs onder de knie krijgt. In principe volgen wij de lesmethoden van de S.B.N., inmiddels overgenomen door de KNSB.

Het bestuur bestaat uit de volgende mensen:
René Schraa (voorzitter)
Raoul Sellink (penningmeester)
Ingeborg Agema (secretaris)
Wendy Kamp
Tako Lassing
Annemarie Doffer
Julia Dekker

Onze trainers:
Volwassenen (maandag): Wendy en Raoul.
Jeugd (dinsdag): Wendy, Julia, Eva, Fian, Cees-Dirk, Marit, Anne, Lotte en Maarten.
EHBO: René, Tako, Wendy en Annemarie.
Hulpouders: Uiteraard zijn wij altijd zoekende naar vaste hulpouders, geef het bij ons aan als je ook iets wilt doen voor de vereniging.