Veiligheid


Veiligheid

 • Het dragen van een helm is verplicht, zowel op de baan als in het verkeer.
 • Draag altijd knie-, pols- en elleboogbeschermers.
 • Tijdens een goede skatetraining leer je de technieken om op de juiste manier te rijden, remmen en vallen.
 • Blijf op het fietspad of op de stoep, want volgens de wet ben je een voetganger.
 • Houd je aan de verkeersregels.
 • Vermijd skaten als het wegdek nat is.
 • Oefen op daarvoor geschikte plekken, dus niet in het drukke verkeer.
 • Draag nooit een geluidsspeler met koptelefoon als je skate.
 • Let op losliggende stoeptegels, plassen, olievlekken, kuilen en scheuren in het asfalt.
 • Als beginner kun je het beste oefenen op plaatsen met een vlakke ondergrond.
 • De skaterichting is de kijkrichting.
 • Zorg dat je goed zichtbaar bent in het donker.
 • Laat je nooit voortslepen door gemotoriseerd voertuigen
 • Zorg dat je een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering hebt, die schade bij anderen dekt.

Inline-skaters in het verkeer

Er bestaat een tegenstrijdigheid tussen de wettelijke positie van skaters in het verkeer en hun feitelijk verkeersgedrag. Een skater is volgens de wet een voetganger, maar maakt in de praktijk veelvuldig gebruik van (brom) fietspad of de rijbaan. Om de veiligheid in het verkeer te vergroten, zijn duidelijke gedragsregels van belang voor zowel de skaters als de overige weggebruikers. De gedragsregels zijn een dringend advies en is geen wettelijke regeling. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Plaats van de skater op de weg

 • Vanaf 1 april 2008 mogen skaters behalve op de stoep of het voetpad voortaan ook op het fietspad. En als er geen fietspad of stoep is, mogen skaters op de rijbaan.
 • Pas je snelheid aan op het voetpad of trottoir, met name als er voetgangers lopen of kinderen spelen.
 • Houd rechts op het fietspad of de rijbaan. Blijf achter elkaar rijden.
 • Houd je slag tijdig in.
 • Pas op drukke (brom-)fietspaden je skatebeweging aan of neem een andere route.

Voorrang

 • Skaters hebben geen voorrang. In de wijziging van 1 april 2008 wordt niet aangegeven dat de status van de skater ook gewijzigd is. De skater blijft voor de wet dan nog steeds een voetganger en geen bestuurder.
 • Voor skaters gelden dus niet de verkeersborden, die de voorrang regelen. Indien skaters in plaats van het trottoir gebruik maken van een (brom-) fietspad en rijden op een voorrangsweg, hebben zij geen voorrang ten opzichte van het verkeer dat uit een zijstraat komt. Skaters zijn immers voetgangers en die hebben geen voorrang.

Inhalen?

 • Ga je een medeweggebruiker inhalen, geef dan bij voorkeur een signaal met een vingerbel. Roepen wordt als agressief ervaren. Kijk eerst altijd goed achterom.

Voor laten gaan

 • Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor. Bestuurders moeten een skater wel voor laten gaan indien zij afslaan en jij als skater rechtdoor gaat. Wanneer jij geen gebruik maken van een aanwezig voetpad of trottoir, wees er dan op bedacht dat andere weggebruikers je mogelijk geen voorrang verlenen.
 • Bestuurders die een in- of uitrit(constructie) verlaten moeten skaters voor laten gaan.
 • Skaters zijn voetgangers en moeten worden voorgelaten wanneer zij oversteken bij een zebrapad of kennelijk op het punt staan dat te doen. Jij hebt geen voorrang bij andere soorten voetgangersoversteekplaatsen.

Ingehaald worden

 • Als iemand je inhaalt, stop dan met je slag en ga rechtop rijden.

Naderen van een kruising

 • Verminder snelheid als je een kruising of splitsing van wegen of paden nadert. Ga ook langzamer rijden als je een zebrapad nadert.

Van rijrichting veranderen

 • Ga je van richting veranderen, geef dat dan tijdig met een handbeweging richting aan.
 • Als je op een kruispunt linksaf wilt slaan, steek dan haaks in twee keer over zoals een voetganger. Kijk steeds goed naar achteropkomend verkeer.

Tips voor je medeweggebruikers

 • De skater is een voetganger en geen bestuurder.
 • Skaters hebben een langere remweg dan fietsers.
 • Skaters hebben meer ruimte nodig dan voetgangers en fietsers.
 • Bestuurders moeten bij afslaan een skater voor laten gaan indien een skater rechtdoor gaat op dezelfde weg.
 • Bestuurders moeten een skater voor laten gaan bij een in-of uitrit-(constructie) en bij het oversteken van een zebrapad.
 • Skaters hebben minder overzicht dan andere weggebruikers en daarom kunnen zij sneller schrikken en sneller uit evenwicht raken.
 • De kwaliteit van het wegdek is voor skaters een belangrijke factor voor de keuze om gebruik te maken van fietspad of rijbaan.

bron: KNSB
2012 – inmiddels heeft de KNSB bovenstaande tekst niet meer op haar site staan