Voorwaarden Inschrijven


Bij het inschrijven als lid bij Skeelergroep Stede Broec, geeft u zich, tot wederopzegging, op als lid van Skeelergroep Stede Broec en verklaart u zich akkoord met de statuten en reglementen van de vereniging (verkrijgbaar bij secretaris).


Het lidmaatschap geldt voor een volledig verenigingsjaar. Zonder schriftelijke opzegging bij het secretariaat voor 1 februari van ieder jaar wordt het lidmaatschap stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Contributie bedraagt €36,50 voor een seizoen, betaling geschiedt per factuur.


Lid verklaart ook, voortvloeiend uit het privacy-beleid van de vereniging, akkoord te gaan met het gebruik van video- en fotomateriaal waarin het lid zichtbaar is door de vereniging op de website, in de (digitale) nieuwsbrief en op social media.